Gris - Revbenspjäll

Hällfors Gård
- Tierp

Vikt: ca 1900g
Kilopris: 199kr

Nedfryst

**Priset kan komma att justeras beorende på vikt. 

378,00 kr