Gris - Kotlett

Hällfors Gård
- Tierp

Vikt: ca 900g
Kilopris: 249kr

Nedfryst

**Priset kan komma att justeras beorende på vikt. 

225,00 kr